Hạt giống - Ớt hiểm lai f1 Santa 8.0 46 mg Hai Mũi Tên

Chỉ còn 100 sản phẩm
20,000₫
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm