Hạt giống - Ớt chỉ thiên F1 ĐA 163 1gr Đại An

Chỉ còn 100 sản phẩm
13,000₫
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm