Hạt giống - Khổ qua lai F1 TĐ-108 2.5gr Thuận Điền

Chỉ còn 100 sản phẩm
15,000₫
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm