Hạt giống - Khổ qua lai F1 RV0242 2.5gr Rồng Việt

Chỉ còn 100 sản phẩm
15,000₫
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm