Hạt giống - Khổ qua lai f1 palee 2gr Hai Mũi Tên

Chỉ còn 100 sản phẩm
21,000₫
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm