Hạt giống - Cà chua hữu hạn F1 Nicola TN797 0.6gr Trang Nông

Chỉ còn 100 sản phẩm
11,000₫
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm