Hạt giống - Bắp ngọt lai F1 4gr Đồng Tiền Vàng

Chỉ còn 100 sản phẩm
15,000₫
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm