Hạt giống - Bắp nếp lai F1 Future16 10gr Đồng Tiền Vàng

Chỉ còn 100 sản phẩm
15,000₫
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm